OUR PRODUCTS


Our products are made of precious raw wood and materials which are carefully selected and hand-crafted to perfection to achieve the Soul of Artisan. Uniquely oriental beauty, this has become INMIND signature that has made our business great success till now.

NỘI THẤT ĐỒ GỖ HỒNG MỘC PHƯƠNG ĐÔNG CHO CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI

Sản phẩm của INMIND được chế tác từ các loại gỗ quý hiếm thông qua bàn tay và khối óc của các nghệ nhân với phong cách rất riêng và "chất" trong từng sản phẩm. INMIND đã được đón nhận, tin tưởng và lựa chọn sử dụng rất nhiều trong gia đình các nghệ sỹ, các nhà thiết kế, tầng lớp thượng lưu và khách hàng yêu thích đồ gỗ thủ công mỹ nghệ phong cách Á Đông trên toàn thế giới. Đó chính là điều kiện tiên quyết mang lại thành công cho INMIND cho đến hôm nay.

Promotion Sets


Bedroom

KING SIZE BED WITH SQUARE PILLARS (NEW)

 

1 x KING SIZE BED WITH SQUARE PILLARS (NEW)

(220cm x 210cm x 210cm)

97.000.000 VND

 

1 x VIJIT DAYBED

(165cm x 45cm x 65cm)

23.000.000 VND

 

SET PRICE :  120.000.000 VND

 

SPECIAL OFFER :   109.000.000 VND

PETRA KING SIZE BED SET

 

1 x PETRA KING SIZE BED

(220cm x 210cm x 115cm)

70.500.000 VND

 

2 x SMALL COFFEE TABLE 2 DRAWERS

(50cm x 50cm x 50cm)

22.000.000 VND

 

SET PRICE :  92.500.000 VND

 

SPECIAL OFFER :  83.300.000 VND 

 

 

VIJIT KING SIZE BED SET

 

1 x VIJIT KING SIZE BED

(210cm x 210cm x 105cm)

70.500.000 VND

 

1 x VIJIT DAYBED

(170cm x 60cm x 65cm)

23.000.000 VND

 

2 x LADDA SMALL TRUNK

(50cm x 50cm x 50cm)

16.500.000 VND

 

SET PRICE :  110.000.000 VND

 

SPECIAL OFFER : 105.000.000  VND


Dinning room

WATTANA TABLE 180 SET

 

1 x WATTANA TABLE 180 SET

(180cm x 110cm x 75cm)

52.800.000 VND

 

4 x CHAIR RO2 (FABRIC)

(50cm x 50cm x 95cm)

38.400.000 VND

 

SET PRICE :  91.400.000 VND

WATTANA ROUND 135 SET

 

1 x WATTABA ROUND TABLE 135

(135cm x 135cm x 75cm)

40.000.000 VND

 

4 x LOUISE ARM CHAIR (DARK BROWN)

(60cm x 55cm x 100cm)

52.000.000 VND

 

SET PRICE :  85.300.000 VND

WATTANA ROUND 135 SET

 

1 x WATTANA ROUND TABLE 135

(135cm x 135cm x 75 cm)

40.000.000 VND

 

4 x CHAIR R02 (FABRIC)

(50cm x 50cm x 95cm)

38.400.000 VND

 

SET PRICE :  78.400.000 VND


DINING TABLE 100 SET

 

1 x DINING TABLE 100

(180cm x 100cm x 75cm)

42.000.000 VND

 

6 x CHAIR RO2 (FABRIC)

(50cm x 50cm x 95cm)

57.600.000 VND

 

SET PRICE :  99.600.000 VND

WATTANA TABLE  210 SET

 

1 x WATTANA TABLE 210

(210cm x 120cm x 75cm)

56.500.000 VND

 

6 x CHAIR R02 (LIGHT BROWN)

(50cm x 50cm x 95cm)

57.600.000 VND

 

SET PRICE :  114.100.000 VND

ROUND TABLE 90 SET

 

1 x ROUND TABLE 90

(90cm x 90cm x 70cm)

20.000.000 VND

 

4 x ROUND CHAIR (LIGHT BROWN)

(60cm x 55cm x 85cm)

57.600.000 VND

 

SET PRICE : 77.600.000 VND


DINING TABLE 210 SET

 

1 x DINING TABLE 210

(210cm x 120cm x 75cm)

56.500.000 VND

 

6 x CHAIR RO1 (FABRIC)

(55cm x 55cm x 95cm)

57.600.000 VND

 

SET PRICE : 114.100.000 VND


Living room

PETRA LIVING ROOM SET

 

1 x PETRA 2 SEATS

(165cm x 65cm x 70cm)

31.500.000 VND

 

2 x PETRA 1 SEAT

(70cm x 65cm x 75cm)

35.000.000 VND

 

1 x COFFEE TABLE SIX DRAWER

(60cm x120cm x 45cm)

35.000.000 VND

 

SET PRICE : 101.500.000 VND

LIVING ROOM SET

 

1 x LADDA SMALL TRUNK

(50cm x 50cm x 50cm)

16.500.000 VND

 

2x VIJIT GRAND CHAIR

(65cm x 55cm x 65cm)

26.000.000 VND

 

SET PRICE: 42.500.000 VND

METHA TABLE SET

 

1 x METHA TABLE

(60cm x 60cm x 60cm)

10.500.000 VND

 

4 x METHA STOOL

(38cm x 38cm x 38cm)

16.800.000 VND

 

SET PRICE: 27.300.000 VND


LIVING ROOM SET

 

1 X AMORN CABINET 4 DRAWERS

(120 cm X  50 cm X 90 cm)

42.000.000 VND

 

2 x ARMCHAIR A 2016

55 cm X  55 cm  X 95 cm

26.000.000 VND

 

SET PRICE: 68.000.000 VND

LIVING ROOM SET

 

1 X OPTIUM BED

(220cm x 130cm x 75cm)

48.500.000 VND

 

1 x METHA TABLE

(60cm x 60cm x 60cm)

10.500.000 VND

 

SET PRICE: 59.000.000 VND


INDIVIDUAL PRODUCTS


All products and items can be mixed and matched to your style and interior space. We encourage our customers to buy in set and strive to provide an above and beyond satisfaction.

Beds

PETRA KING SIZE BED

(220cm x 210cm x 100cm)

70.500.000 VND

VIJIT KING SIZE BED

(220cm x 210cm x 105cm)

70.500.000 VND

KING SIZE BED WITH SQUARE PILLARS (NEW)

(200cm x 190cm x 210 cm)

111.000.000 VND


Cabinets

PETRA CABINET 120

(120 cm x 45 cm x 50 cm)

42.000.000 VND

PETRA TV CABINET 120 LOW

(90 cm x 40 cm x 50 cm)

28.000.000 VND

AMORN CABINET 4 DRAWERS

(120 cm x 50 cm x 90 cm)

42.000.000 VND


JINDA CABINET 6 DRAWERS

(80 cm x 35 cm x 100 cm)

22.200.000 VND

JINDA CABINET 1 DRAWER

(40cm x 38cm x 70cm)

13.500.000 VND

JINDA CABINET 3 DRAWER

(90 cm x 40 cm x 50 cm)

16.700.000 VND


JINDA CABINET 4 DRAWER

(90cm x 35cm x 75cm)

21.000.000 VND

SIRI CABINET 1 DRAWER

(75cm x 40cm x 75cm)

21.000.000 VND

SIRI CABINET 4 DRAWER (OPEN TOP)

(60 cm x 40 cm x 85 cm)

25.000.000 VND


SIRI CABINET 4 DRAWERS

(90 cm x 40 cm x 75 cm)

25.000.000 VND

SHOWCASE CABINET

(85cm x 40cm x 180cm)

42.000.000 VND

SMALL SHOWCASE CABINET

(60cm x 60cm x 180cm)

22.000.000 VND


LADDA BIG CABINET

(120cm x 45cm x 85cm)

35.000.000 VND


Chairs

ROUND CHAIR

(60cm x 55cm x 85cm)

14.400.000 VND

VIJIT GRAND CHAIR

(65cm x 55cm x 65cm)

13.000.000 VND

LOUIS CHAIR ROUND HEAD

(50cm x 50cm x 100cm)

13.500.000 VND


PETRA CHAIR 2 SEATS

(165cm x 65cm x 70cm)

31.500.000 VND

ELEPHANT CHAIR

(75cm x 45cm x 70cm)

19.000.000 VND

PETRA CHAIR 1 SEAT

(70cm x 65cm x 75cm)

17.500.000 VND


METHA STOOL

(38cm x 38cm x 38cm)

4.200.000 VND

ARM CHAIR A

(55cm x 55cm x 95cm)

12.000.000 VND

LOUIS ARM CHAIR (DARK BROWN)

(60cm x 55cm x 100cm)

13.000.000 VND


Tables

TABLE SET OF 4

(45cm x 30cm x 50cm)

7.000.000 VND

TABLE SET OF 3

(55cm x 40cm x 50cm)

10.000.000 VND

BIG COFFEE TABLE

(120cm x 60cm x 50cm)

25.000.000 VND


BIG 6 SIDE TABLE

(70cm x 70cm x 60cm)

7.900.000 VND

DAWA MEDIUM TELEPHONE TABLE

(50cm x 50cm x 55cm)

6.000.000 VND

ARMORN TABLE 2 DRAWERS

(100cm x 45cm x 75cm)

21.000.000 VND


BIG 6 SIDE TABLE

(70cm x 70cm x 60cm)

6.000.000 VND

SMALL 6 SIDE TABLE

(70cm x 70cm x 70cm)

6.000.000 VNDScreens

SCREEN 5013

(200cm x 3cm x 95cm)

20.000.000 VND

LOTUS SCREEN

(200cm x 3cm x 95cm)

20.000.000 VND

SCREEN BRASS GRAPE

(200cm x 2cm x 95cm)

20.000.000 VND


Boxes

SMALL BOX

(14cm x 9cm x 5.5cm)

500,000 VND

 

MEDIUM BOX

(25.5cm x 13cm x 6.5cm)

1,200,000 VND

 

BIG BOX

(30cm x 18cm x 8.5cm)

1,600,000 VND

 

CURVE BOX

(30cm x 20cm x 22cm)

4,000,000 VND