WHAT IS ROSEWOOD ?


 

Rosewood is a common name of species that are belonged to the genus Dalbergia. It is a hardwood with beautiful veining. Rosewood is better grown in tropical areas throughout the world. Therefore, there are many types of Rosewood in the world depending on its origin or distribution. Below are some examples.

 • Brazil: Dalbergia Nigra is best known as Brazilian Rosewood. This preeminent wood is greatly appreciated in the Western Worlds.
 • India: Dalbergia Sissoo is known as Indian Rosewood
 • Southeast Aisa: Dalbergia Ochinensis, พะยูง in Thai or "Trắc"/Cẩm Lai Nam Bộ for Vietnamese.
 • China: Dalbergia Odorifera,  降香黄檀 (Huanghuali) in Chinese.

Characteristics of all Rosewood types :

 • Rubbing and staining real Rosewood can achieve a very nice result due to its fine texture.
 • The wood can vary in colour from orange, yellow-red to deep purple with black. However, the colour tone is consistent throughout the whole tree. Real Rosewood has even tone without any white colour patches.
 • Rosewood is a fragrant wood type. It has quite an aromatic scent as it fits the name "Rosewood"
 • If gently knock the wood, the sound should be clear and vibrant.
 • These qualities make Rosewood a perfect material for making music instruments such as guitar, piano etc.

Hồng Mộc là tên gọi chung của loài thuộc giống Dalbergia. Nó là một loại gỗ cứng với vân đẹp. Rosewood được trồng tốt hơn ở các vùng nhiệt đới trên khắp thế giới. Vì vậy, có rất nhiều loại Rosewood trên thế giới tùy thuộc vào nguồn gốc hoặc phân phối của nó. Dưới đây là một số ví dụ.

 • Brazil: Dalbergia Nigra được biết đến nhiều nhất là Hồng Mộc Brazil. Loại gỗ ưu việt này được đánh giá rất cao ở thế giới phương Tây.
 • Ấn Độ: Dalbergia Sissoo được gọi là Hồng Mộc Ấn Độ.
 • Đông Nam Aisa: Dalbergia Ochinensis, "พะยูง" bằng tiếng Thái hoặc "Trắc" / Cẩm Lai Nam Bộ cho tiếng Việt.
 • Trung Quốc: Dalbergia Odorifera, 降 香 黄檀 (Huanghuali) ở Trung Quốc.

Đặc điểm của tất cả các loại gỗ Hồng Mộc:

 • Đánh bóng và nhuộm màu, gỗ Hộng Mộc thật có thể đạt được kết quả rất đẹp nhờ kết cấu mịn.
 • Gỗ có màu từ sắc cam, màu vàng-đỏ đến màu tím đậm với đen. Tuy nhiên, tông màu là nhất quán trong toàn bộ cây. Hồng Mộc thật không có đốm trắng, màu vân của gỗ thật rất đều đặn.
 • Hồng Mộc là một loại gỗ thơm rất phù hợp với cái tên "Hồng Mộc".
 • Nếu nhẹ nhàng gõ lên, âm thanh phát ra rất trong, rõ ràng và sống động.
 • Những phẩm chất này làm cho Hồng Mộc là một vật liệu tuyệt vời để tạo ra các nhạc cụ như guitar, piano.

INDIAN ROSEWOOD


 • Common name(s) :  Sissoo, Sheesham
 • Scientific name :  Dalbergia Sissoo
 • Distribuition :  Northern India, Nepal, Pakistan
 • Tree size :  10 - 20 meter tall, 60 centimeter to 1 meter trunk diameter
 • Average dried weight :  770 kg per m3
 • Specific Gravity :  65 ( if the density of wood is less than 1, it will drift on the water )
 • Janka Hardness  :  1,660 lb ( 7,380 N ) - the amount of pounds-force (lb) or Newtons (N) required to imbed a .444" (11.28mm) diameter steel ball into the wood to half the ball's diameter.
 • Tên thường gọi :  Sissoo, Sheesham
 • Tên Khoa học :  Dalbergia Sissoo
 • Phân phối :  Bắc Ấn Độ, Nepal, Pakistan
 • Kích thước cây :  cao 10 - 20 m, đường kính thân cây 60 cm đến 1 m
 • Trọng lượng khô trung bình :  770 kg / m3
 • Trọng lượng riêng :  65 ( nếu mật độ gỗ nhỏ hơn 1, nó sẽ trôi dạt trên mặt nước )
 • Độ cứng Janka: 1.660 lb ( 7.380 N ) - số lượng lực pound (lb) hoặc Newton (N) cần thiết để nhúng một hòn bi thép có đường kính .444 "( 11.28mm ) vào gỗ đến một nửa đường kính của hòn bi.
 • Elastic Modulus :  10.40 GPa ( a measurement of the ratio of stress placed upon the wood until the wood is deformed ) vs. steel : 200 GPa ( as an example to compare ).
 • Mô đun đàn hồi: 10.40 GPa ( một cách đo tỷ lệ ứng suất được đặt trên gỗ cho đến khi gỗ bị biến dạng ) so với thép: 200 GPa ( là một ví dụ để so sánh ).
 • These facts qualify Rosewood a durable and hard wood. Rosewood is more precious for its longevity through time.
 • Colour :  Sapwood is the living outermost  portion of a woody stem or branch, while heartwood is the dead inner wood which often comprises the majority of stem's cross-section. Heartwood can vary from a golden brown to darker reddish brown. The colour of sapwood is yellow to white which makes it totally easy to distinguish.
 • Grain :  The grain direction is usually straight. It has a medium to coarse texture, so it is easy to be rubbed.
 • Rot Resistance :  Durable to very durable
 • Odour :  Fragrant like other Rosewoods
 • Pricing :  Almost same as teak
 • Common uses :  Verneer, musical instruments ( percussion ), furniture, flooring, boatbuilding and carving.
 • Qua các thử nghiệm đã chứng tỏ Hồng Mộc là một loại gỗ quý và có sức chịu đựng bền bỉ nên càng để lâu càng có giá trị.
 • Màu sắc :  Dát gỗ là phần ngoài cùng thân cây. Tâm gỗ là phần lõi, vì Hồng Mộc là một loại gỗ cứng nên phần lõi gần như hóa đá. Tâm gỗ có thể thay đổi từ màu nâu vàng đển màu nâu đỏ sẫm. Màu sắc của dát gỗ màu vàng sang màu trắng rất dễ phân biệt.
 • Thớ gỗ :  Các hướng thớ gỗ thường thẳng. Nó có một kết cấu trung bình đến thô, vì vậy nó rất dễ dàng để được đánh bóng.
 • Sức bền: bền đến rất bền.
 • Mùi :  Thơm giống như các loại Hồng Mộc khác.
 • Giá cả :  Tương tự như gỗ tếch
 • Sử dụng phổ biến :  Veneer, nhạc cụ (bộ gõ), đồ nội thất, ván sàn, thuyền và chạm khắc.

"SOUL OF ARTISAN"


Our products are made of precious raw wood and materials which are carefully selected and hand-crafted to perfection to achieve the Soul of Artisan. Uniquely oriental beauty, this has become INMIND signature and made our business great success till now.
Sản phẩm của INMIND được chế tác từ các loại gỗ quý hiếm thông qua bàn tay và khối óc của các nghệ nhân với phong cách rất riêng và "chất" trong từng sản phẩm. INMIND đã được đón nhận, tin tưởng và lựa chọn sử dụng rất nhiều trong gia đình các nghệ sỹ, các nhà thiết kế, tầng lớp thượng lưu và khách hàng yêu thích đồ gỗ thủ công mỹ nghệ phong cách Á Đông trên toàn thế giới. Đó chính là điều kiện tiên quyết mang lại thành công cho INMIND cho đến hôm nay.